Röllikesnyltrot

Orobanche purpurea Jacq.

Vetenskapliga synonym: Phelypaea caerulea (Vill.) C. A. Mey., P. purpurea (Jacq.) Asch.
Svenska synonym: rölliksnyltrot, violett snyltrot

Rylliksnylterot Røllike-Gyvelkvæler Yarrow Broomrape Violette Sommerwurz

Röllikesnyltrot Beskrivning. Röllikesnyltrot är en klorofyllfri, flerårig ört med körtelhårig, ofta blåviolett stjälk. Stjälken blir upp till fyra decimeter hög och har spridda fjäll. Röllikesnyltrot blommar i juli, blommorna är blåvioletta, kortskaftade och sitter i en gles klase. Blommorna har stödblad, två förblad och ett sambladigt foder med fyra smala flikar. Fodret är ungefär hälften så långt som kronan, vilken är två centimeter lång och tvåläppig med spetsiga flikar.
Röllikesnyltrot skiljer sig från de andra arterna i släktet snyltrötter (Orobanche) genom att dess blommor har fyrflikiga foder, samt både stödblad och förblad.

Utbredning. Röllikesnyltrot är mycket sällsynt och endast känd från ett fåtal platser på Öland. Den parasiterar främst på rötterna av röllika (Achillea millefolium) och växer i kulturpåverkad ängsmark. Första fynduppgift är från Glömminge socken, Öland där den hittades av Rikard Sterner den 8 juli 1924, fyndet publicerades samma år i Svensk Botanisk Tidskrift 18. Exemplar insamlade av Sterner den 8 juli finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet purpurea kommer av latinets purpureus (purpurfärgad) och syftar på den violetta färgen hos växten.

Familj: Orobanchaceae
Släkte: Orobanche

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Saknar klorofyll
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/orobancha/oroba/orobpur.html
Senaste uppdatering: 26 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg