Klöversnyltrot

Orobanche minor Sm.

Kløver-Gyvelkvæler Common Broomrape Kleine Sommerwurz

Beskrivning. Klöversnyltrot är en parasitisk, flerårig ört som saknar klorofyll. Stjälken kan bli en halv meter hög och är ganska spenslig, gul- eller rödaktig, rikt körtelhårig och bladlös men med korta fjäll. Klöversnyltrot blommar i juli-augusti, blommorna är omkring en till en och en halv centimeter långa och sitter i ett mångblommigt ax. Blommorna sitter i vecket av ett stödblad men saknar förblad. Fodret är tvådelat och har djupt kluvna foderflikar. Kronan är något krökt, gulbrun, med mörka körtelhår. Ståndarsträngarna är håriga vid basen och märket är purpurrött.
Klöversnyltrot är en ganska spenslig art som karaktäriseras av gulaktiga krökta blommor med mörka körtelhår, kluvet foder och purpurrött märke. Den är mest lik klintsnyltrot (O. elatior), som dock är mer robust med större blommor som har ljusa körtelhår och gult märke.

Utbredning. Klöversnyltrot är sällsynt och förekommer bara i Skåne. Den parasiterar på klövrar (Trifolium) och luserner (Medicago). Första fynduppgift är från Törringe, Skåne och publicerades 1872 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet minor är latinets ord för liten.

Familj: Orobanchaceae
Släkte: Orobanche

Norden
Fridlyst
Saknar klorofyll

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/orobancha/oroba/orobmin.html
Senaste uppdatering: 9 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg