Murgrönssnyltrot

Orobanche hederae Duby

Bergflette-snylterot Vedbend-Gyvelkvæler Ivy Broomrape Efeu-Sommerwurz

Murgrönssnyltrot Beskrivning. Murgrönssnyltrot är en flerårig rotparasit som saknar klorofyll. Stjälken är upprätt, vanligen rödaktigt brun och kan bli upp till fem decimeter hög. Den saknar vanliga blad men har små fjäll som sitter strödda längs stjälken. Murgrönssnyltrot blommar i juni-juli med vita blommor som har röda strimmor. Blommorna är kortskaftade med ett lansettlikt stödblad men utan förblad. De är en till två centimeter långa, och sitter i allsidiga axlika klasar. Kronan är rörformad med en tydlig insnörning i övre delen. Ståndarsträngarna är håriga vid basen och stiftets märke är gult. Frukten är en kapsel.

Utbredning. Murgrönssnyltrot förekommer sällsynt i södra Sverige. Den parasiterar vanligen på planterad murgröna (Hedera helix) och hör ursprungligen hemma i Centraleuropa. Första fynduppgift är från Lund, Skåne och publicerades 1963 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet hederae kommer av Hedera som är det vetenskapliga namnet på släktet murgrönor. Namnet syftar på att arten vanligen parasiterar på murgröna (Hedera helix).

Familj: Orobanchaceae
Släkte: Orobanche

Fridlyst
Saknar klorofyll

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/orobancha/oroba/orobhed.html
Senaste uppdatering: 16 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg