Ametistsnyltrot

Orobanche amethystea Thuill.

Svenska synonym: violett snyltrot

Amethyst-Sommerwurz

Beskrivning. Ametistsnyltrot är en parasitisk, flerårig ört som saknar klorofyll. Stjälken kan bli en halv meter hög och är ganska spenslig, gul- eller rödaktig och rikt körtelhårig. Den saknar vanliga blad men har smala fjäll. Ametistsnyltrot blommar i juli-augusti, blommorna är omkring en och en halv till två och en halv centimeter långa och sitter i ett mångblommigt ax. Blommorna sitter i vecket av ett stödblad men saknar förblad. Fodret är tvådelat och har djupt kluvna foderflikar. Kronan är något krökt, gulaktig med violett ton och är sparsamt körtelhårig. Ståndarna sitter infästade tre till fem millimeter upp på kronrörets insida. Ståndarsträngarna är håriga vid basen och märket är gult eller rött.
Ametistsnyltrot liknar mest arten klöversnyltrot (O. minor) men den senare skiljs genom att blommorna är helt gulbruna utan violetta inslag, att stödbladen är kortare och blommorna mindre, samt att ståndarna sitter fästade just ovan kronrörets bas.

Utbredning. Ametistsnyltrot förekommer sällsynt naturaliserad i Sydsverige. Den hör ursprungligen hemma i Sydvästra Europa. Första fynduppgift är från Lund, Skåne och publicerades 1939 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet amethystea betyder ametistfärgad och syftar på blommornas violetta anstrykning.

Familj: Orobanchaceae
Släkte: Orobanche

Fridlyst
Saknar klorofyll

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/orobancha/oroba/orobame.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg