Timjansnyltrot

Orobanche alba Stephan ex Willd.

Vetenskapliga synonym: O. epithymum DC.

Timiansnylterot Timian-Gyvelkvæler Thyme Broomrape Weiße Sommerwurz

Timjansnyltrot Beskrivning. Timjansnyltrot är en flerårig ört som saknar klorofyll och som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är rödbrun och körtelhårig i övre delen. Bladfjällen är ganska talrika. Timjansnyltrot blommar i juli med rödbruna till gulaktiga blommor som sitter i en fåblommig, ofta ganska gles klase. Kronan är brett tubformad, vid basen körtelhårig och har ett vitaktigt tvåläppigt bräm vars tre nedre flikar är fransiga av körtelhår. Ståndarsträngarna är håriga och märket är rött. Fodret består av två, i spetsen hela, sidoställda flikar. Blommans stödblad är lansettlikt och ungefär lika långt som kronan. Förblad saknas.
Timjansnyltrot, vinterståndare Timjansnyltrot liknar flera andra arter i släktet, men dess foder av två i spetsen hela foderblad och de körtelhåriga nedre kronflikarna är kännetecknande egenskaper. Typiskt är också att den parasiterar på backtimjan (Thymus serpyllum).

Utbredning. Timjansnyltrot är sällsynt och förekommer endast på Öland och Gotland. Den parasiterar på rötterna av backtimjan (Thymus serpyllum) och växer liksom denna på torr kalkrik mark, som hällar, sandmarker och alvar. Första fynduppgift är från Torsburgen på Gotland och publicerades 1841 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alba betyder vit.

Familj: Orobanchaceae
Släkte: Orobanche

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Saknar klorofyll

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/orobancha/oroba/orobalb.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg