Pricknattljus

Oenothera rubricaulis Kleb.

Vetenskapliga synonym: O. muricata L., O. parviflora auct.

Täplähelokki

Pricknattljus Beskrivning. Pricknattljus är en medelstor, tvåårig ört med styvt upprätt stjälk som kan bli drygt en halv meter hög. Bladen är brett lansettlika och liksom stjälken borsthåriga. Håren har en röd ansvällning vid basen vilket gör att de stjälk och blad ser rödprickiga ut. Pricknattljus blommar i juni-juli, blommorna är tre till fyra centimeter breda och har ljusgula kronblad. Den tubformade delen av blomman är jämnt hårig. Fruktkapslarna är upprätta, omkring fyra centimeter långa, med likadana borsthår som andra delar av växten.
Pricknattljus Pricknattljus är lik flera andra arter i släktet, men är lätt att skilja från arten nattljus (O. biennis) eftersom denna har vanliga borsthår, utan röd uppsvälld bas. Arten smalt nattljus (O. perangusta) skiljs genom borst med utdragen röd bas, samt tubformad blombas med ojämn behåring.

Pricknattljus

Utbredning. Pricknattljus är ganska vanlig i Sydsverige och på många håll vanligare än nattljus (O. biennis). Den växer på sandig eller grusig kulturpåverkad mark, i hamnar, vägkanter och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Kristianstad, Skåne och publicerades 1927 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet rubricaulis kommer av latinets ruber (röd) och caulis (stjälk). Namnet betyder 'med röd stjälk', vilket syftar på de röda hårbaserna.

Familj: Onagraceae
Släkte: Oenothera

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/oenot/oenorub.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg