Smalt nattljus

Oenothera perangusta R. R. Gates

Vetenskapliga synonym: O. fennoscandica Rostanski

Pohjanhelokki

Smalt nattljus Beskrivning. Smalt nattljus är en medelstor, tvåårig ört. Stjälken blir omkring en halvmeter hög och är borsthårig med hår som har en förstorad röd bas, vilken är utdragen och långsmal till formen. Bladen är håriga och brett lansettlika. Smalt nattljus blommar i juni-juli, blommorna är ljusgula och två till tre centimeter breda. Tuben under kronbrämet är ojämnt hårig med en del kala fläckar. Fruktkapslarna är håriga av rödskaftade borst.
Smalt nattljus Smalt nattljus liknar arten pricknattljus (O. rubricaulis) och de båda skiljs från nattljus (O. biennis) genom förekomsten av hår med röd förtjockad bas. Pricknattljus skiljs från smalt nattljus genom att hårens röda bas inte är utdragen och att blommans tublika del är jämnt hårig.

Utbredning. Smalt nattljus härstammar från Nordamerika men har naturaliserats på flera håll i Sydsverige. Den växer på kulturpåverkad mark, i vägkanter, banvallar och på ruderatmark.

Etymologi. Artnamnet perangusta betyder 'mycket smal' och kommer av latinets per- (mycket) och angustus (smal).

Familj: Onagraceae
Släkte: Oenothera

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/oenot/oenoper.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg