Kantdunört

Epilobium tetragonum L.

Vetenskapliga synonym: E. adnatum Griseb.
Svenska synonym: fyrkantad dunört, kantig dunört

Kantmjølke Kantet Dueurt Särmähorsma Square-stalked Willowherb Vierkantiges Weidenröschen

Beskrivning. Kantdunört är en medelstor, flerårig ört med upprätt något grenig stjälk som kan bli upp till åtta decimeter hög. Stjälken är fyrkantig och är hårigast på listerna. Arten bildar inga utlöpare men har kompakta bladiga övervintringsskott vid basen av stjälken. Bladen är ljusgröna, lansettlika och oskaftade med något nedlöpande bladbas. Bladkanten är vasst sågad och mittnerven är kal på undersidan. Kantdunört blommar i juli-augusti, blomställningen saknar körtelhår liksom fodret. Blommorna är blekrosa och har ett klubblikt märke. Fröna har jämnt kornig yta och saknar avsatt krage i toppen.
Kantdunört känns igen på de oskaftade något nedlöpande bladen och den fyrkantiga stjälken. Den liknar mest arten grådunört (E. lamyi), som ibland betraktas som en underart av kantdunört. Grådunört skiljer sig genom matt grågröna blad där de mellersta är kortskaftade och ej nedlöpande, samt att mittnervens undersida hos de övre bladen är tydligt hårig. Arten mörk dunört (E. obscurum) har långa ovanjordiska utlöpare med små glest sittande blad. Alla dessa tre arter saknar avsatt krage på fröna vilket skiljer dem från den betydligt vanligare arten amerikansk dunört (E. adenocaulon), som också kan skiljas genom rikligt med körtelhår i blomställningen.

Utbredning. Kantdunört är sällsynt men förekommer från Skåne till Södermanland. Den växer på fuktig kalkrik mark, i diken och vid bäckar. Första fynduppgift publicerades 1792 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet tetragonum kommer av grekiskans tetra- (fyra) och gonia (hörn), namnet betyder fyrkantig och syftar på stjälken.

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epiltet.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg