Grendunört

Epilobium roseum Schreb.

Greinmjølke Rosen-Dueurt Rusohorsma Pale Willowherb Rosarotes Weidenröschen

Grendunört Beskrivning. Grendunört är en medelstor, flerårig ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är ofta grenig i övre delen, nedtill är den kal men upptill är den finhårig och körtelhårig, den har fyra till sex smala lister på vilka det mesta av hårigheten sitter. Bladen är spetsigt elliptiska, vanligen bredast vid mitten, och ganska tunna med fint och ojämnt sågad kant. Åtminstone Grendunört de mellersta bladen har tydligt avsatta bladskaft som kan vara mer än en centimeter långa. Grendunört blommar i juli-augusti, blommorna är ungefär en centimeter breda med blekrosa kronblad. Stiftet har ett klubbformigt märke. Fröna har en jämnt finkornig yta och saknar avsatt krage i toppen.
Grendunört känns igen på de tydligt skaftade bladen som är bredast vid mitten, samt de blekrosa blommorna och att fröna har jämnt kornig yta och saknar avsatt krage. Grendunört Hos andra arter av dunörter (Epilobium) med stjälk som är hårigast på listerna är bladen oskaftade eller har mycket kort skaft. Vanligast är att grendunört förväxlas med den allmänna arten amerikansk dunört (E. adenocaulon), men den senare har smalare kortskaftade blad, samt strimmiga frön med liten avsatt krage i toppen.

Grendunört

Utbredning. Grendunört är sällsynt men förekommer från Skåne till Gästrikland. Den växer mest på fuktig lerjord, i skogar, vid bäckar, diken och liknande, men också på kulturmark. Första fynduppgift är från Skåne och Halland och publicerades 1779 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet roseum betyder rosenröd och kommer av det vetenskapliga namnet på släktet rosor, Rosa.

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilros.html
Senaste uppdatering: 4 oktober 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg