Luddunört

Epilobium parviflorum Schreb.

Dunmjølke Dunet Dueurt Nukkahorsma Hoary Willowherb Kleinblütiges Weidenröschen

Luddunört Beskrivning. Luddunört är en flerårig ört som kan bli upp till åtta decimeter hög. Stjälken är rund, med jämn, mjukhårig, utspärrad behåring, upptill är den också körtelhårig. Från basen av stjälken utgår korta ovanjordiska utlöpare. Bladen är kort skaftade, lansettlika, fint tandade och mjukt håriga. Luddunört blommar i juli-augusti med rosa blommor. Blommorna är omkring en centimer breda och stiftet har ett fyrflikigt märke.
Luddunört Genom sin storlek och tydligt långhåriga stjälk kan luddunört inte förväxlas med någon annan svensk art av släktet, med undantag av småväxta exemplar av rosendunört (E. hirsutum), den senare har dock oskaftade nedlöpande blad, samt större mörkare blommor.

Luddunört Utbredning. Luddunört är ganska vanlig och förekommer med vissa utbredningsluckor i hela Syd- och Mellansverige. Den växer på fuktiga näringsrika marker, till exempel vid diken, sjöstränder och i kärrkanter, helst i kalktrakter. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet parviflorum betyder småblommig och kommer av latinets parvus (liten) och flos (blomma).

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilpar.html
Senaste uppdatering: 25 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg