Kärrdunört

Epilobium palustre L.

Myrmjølke Kær-Dueurt Suohorsma Myradúnurt Marsh Willowherb Sumpf-Weidenröschen

Kärrdunört Beskrivning. Kärrdunört är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är trind och jämnt finluden runt om. På hösten bildas långa smala utlöpare från jordstammen på vilka sitter mycket små blad. Bladen sitter motsatta och är smalt lansettlika med helbräddad kant och hårig mittnerv. Kärrdunört blommar i juli-augusti. Blommorna är små, rosa eller vita och har ett klubbformigt märke, Kärrdunört liksom majoriteten av de svenska arterna av släktet. Fruktkapseln är gråhårig.
Kärrdunört är den enda arten med trind stjälk som förekommer i södra Sverige. Den liknar amerikansk dunört (E. adenocaulon) som kan växa i samma miljöer, men den senare har något kantig stjälk med hår på listerna, bredare tandade blad, samt korta tjocka övervintringsknoppar från jordstammen. I norra Sverige och kan kärrdunört Kärrdunört förväxlas med flera andra arter, men är tillsammans med lappdunört (E. laestadii) den enda arten som har jämnt hårig stjälk och trådlika utlöpare från jordstammen. Den senare arten har dock kala mittnerver på bladen.

Utbredning. Kärrdunört är vanlig i hela landet. Den växer på fuktiga marker som vid stränder, diken och i kärr. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustre kommer av latinets palus (kärr) och syftar på att arten växer på fuktiga marker.

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilpal.html
Senaste uppdatering: 22 september 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg