Mörk dunört

Epilobium obscurum Schreb.

Mørkmjølke Ris-Dueurt Tummahorsma Short-fruited Willowherb Dunkelgrünes Weidenröschen

Beskrivning. Mörk dunört är en flerårig ört med upprätt grenig stjälk som kan bli upp till åtta decimeter hög. Stjälken har smala lister och är hårigast på dessa, från stjälkens bas bildas långa tunna utlöpare med små glest sittande blad. Bladen är mörkt mattgröna, lansettlika, oskaftade eller mycket kort skaftade men ej nedlöpande, bladkanten är ganska glest tandad. Mörk dunört blommar i juli-augusti, blomställningen saknar körtelhår eller har några få sådana, liksom foderbladen. Blommorna är rosa och stiftet har ett klubbformigt märke. Fröna har kornig yta med antydan till längsrader men saknar avsatt krage i toppen.
Mörk dunört känns igen på den kantiga stjälken, de matt mörkgröna, glestandade bladen, de långa tunna utlöparna, samt att blomställningen nästan helt saknar körtelhår. Den liknar mest arten amerikansk dunört (E. adenocaulon), men den senare har korta tjocka övervintringsskott, rikligt körtelhårig blomställning, samt frön med avsatt krage i toppen. Utlöparna liknar de hos arten kärrdunört (E. palustre), men den senare har smalare och nästan helbräddade blad, samt trind och allsidigt hårig stjälk.

Utbredning. Mörk dunört är mindre allmän och förekommer från Skåne till Uppland. Den växer på fuktig mark, i diken, vid bäckar, i betesmarker och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Breared i Halland och publicerades 1817 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet obscurum kommer av latinets obscurus (mörk).

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilobs.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg