Grådunört

Epilobium lamyi F. W. Schultz

Vetenskapliga synonym: E. tetragonum L. ssp. lamyi (F. W. Schultz) Nyman
Svenska synonym: gråaktig dunört

Gråmjølke Rank Dueurt Harmaahorsma

Beskrivning. Grådunört är en medelstor, flerårig ört med upprätt grenig stjälk som kan bli upp till åtta decimeter hög. Stjälken är fyrkantig och har smala lister på vilka behåringen är tätast. Arten bildar inga utlöpare men har kompakta bladiga övervintringsskott vid basen av stjälken. Bladen är matt grågröna, lansettlika och oskaftade, eller de mellersta kort skaftade, bladbasen är oftast inte nedlöpande. Bladkanten är ganska glest tandad och hos de övre bladen är mittnerven tydligt hårig på undersidan. Grådunört blommar i juli-augusti, blomställningen saknar körtelhår liksom foderbladen. Blommorna är blekrosa och har ett klubblikt märke. Fröna har jämnt kornig yta och saknar avsatt krage i toppen.
Grådunört känns igen på den fyrkantiga stjälken, att de mellersta bladen är kortskaftade och att de övre bladen har hårig mittnerv. Den liknar mest arten kantdunört (E. tetragonum), av vilken den ibland betraktas vara en underart. Kantdunört skiljs genom ljusgröna oskaftade blad med nedlöpande bas och kal undersida på mittnerven. Arten mörk dunört (E. obscurum) har långa ovanjordiska utlöpare med små glest sittande blad. Alla dessa tre arter saknar avsatt krage på fröna vilket skiljer dem från den betydligt vanligare arten amerikansk dunört (E. adenocaulon), som också skiljs genom rikligt med körtelhår i blomställningen.

Utbredning. Grådunört är sällsynt men förekommer från Skåne till Uppland. Den växer på fuktig kalkrik mark, i diken och slänter, men även på kulturmark. Första fynduppgift är från Uppsala i Uppland och publicerades 1842 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet lamyi hedrar den franske botanisten Edouard Lamy (omkring 1850-1870).

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epillam.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg