Lappdunört

Epilobium laestadii Kytöv.

Lappmjølke Laplands-Dueurt Turjanhorsma

Laestadius exemplar från 1834, ur Riksmuseets samlingar

Beskrivning. Lappdunört är en flerårig, tämligen lågväxt ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är rund och kal och nästan ogrenad, från basen utgår långa smala utlöpare. Bladen är smalt jämnbreda och hela, samt helt kala på undersidans mittnerv. Ledstyckena mellan bladen blir längre och längre uppåt på stjälken. Lappdunört blommar i juli-augusti. Blommorna är ganska små med vita kronblad och stiftet har ett klubbformigt märke. Fruktkapseln är gråhårig.
Lappdunört liknar vitblommiga exemplar av kärrdunört (E. palustre), men den hos senare är alla ledstycken mellan bladen ungefär lika långa, och bladundersidans mittnerv är hårig.

Utbredning. Lappdunört är en sällsynt art som dock är känd från flera landskap i norra Sverige, men utbredningen är ofullständigt känd eftersom arten beskrevs så sent som 1979. Den växer i myrar och vid källor. Första fynduppgift publicerades 1979 av Ilkka Kytövuori i artikeln Biosystematics and taxonomy of Epilobium laestadii sp. nova (Onagraceae) in Fennoscandia (Annales Botanici Fennici 16: 193-207). Arten hittades redan 1834 i Karesuando av Laestadius och ett av hans insamlade exemplar finns bevarat i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet laestadii hedrar prästen och botanisten Lars Levi Laestadius (1800-1861) och betyder 'Laestadius dunört'.

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epillae.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg