Mjölkdunört

Epilobium lactiflorum Hausskn.

Svenska synonym: vitdunört

Kvitmjølke Mælke-Dueurt Valkohorsma Ljosadúnurt

Mjölkdunört

Beskrivning. Mjölkdunört är en tämligen lågväxt, flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög och som saknar utlöpare eller har korta ovanjordiska utlöpare. Stjälken är rund, ofta nästan ogrenad, och kal eller har två hårrader nedtill. Bladen är ljusgröna, äggrunda, trubbiga och glest tandade. Mjölkdunört blommar från juli till september. Blommorna är vita och har kronblad som är två till fyra millimeter långa. Stiftet har ett kulformigt märke.
De vita blommorna gör att mjölkdunört mest liknar smaldunört (E. davuricum), men den senare har smalt jämnbreda blad, rund och jämnt hårig stjälk, samt saknar alltid utlöpare.

Utbredning. Mjölkdunört är ganska ovanlig och förekommer mest i fjälltrakterna, från Dalarna till Torne Lappmark. Den växer på olika typer av blöta ställen, som vid stränder, bäckar och kärr. Första fynduppgift är från Härjedalen och publicerades 1839 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet lactiflorum betyder 'med mjölkvita blommor' och kommer av latinets lacti- (mjölk) och flos (blomma).

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epillac.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg