Fjälldunört

Epilobium hornemannii Reichb.

Svenska synonym: Hornemanns dunört

Setermjølke Mos-Dueurt Pohjanhorsma Heiðadúnurt Hornemann's Willowherb

Fjälldunört

Beskrivning. Fjälldunört är en flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är rund och kal eller har hår i två rader nedtill, vid basen har den korta, smala, bladiga utlöpare. Bladen är glest tandade, de övre spetsiga och de nedre äggrunda. Fjälldunört blommar i juli-augusti med vanligen rosa blommor. Kronbladen är upp till sex millimeter långa och stiftet har ett klubbformigt märke. Fröna har jämnt vårtig yta.
Fjälldunört är lik flera andra arter i släktet men skiljs ut genom rund stjälk som oftast har två hårrader, samt genom sina tämligen stora blommor. Den art som mest liknar fjälldunört är källdunört (E. alsinifolium) som dock har ännu större blommor, spetsiga vasstandade blad, samt tjocka vita utlöpare.

Utbredning. Fjälldunört är en vanlig art som förekommer i hela fjällkedjan, samt mer sällsynt i skogslandet nedanför fjällen. Den växer på alla typer av fuktig mark, till exempel vid diken, bäckar och källor. Första fynduppgift är från fjälltrakterna och publicerades 1839 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hornemannii hedrar den danske botanisten Jens Hornemann (1770-1841) och betyder 'Hornemanns dunört'.

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilhor.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg