Rosendunört

Epilobium hirsutum L.

Svenska synonym: ludduna

Stormjølke Lådden Dueurt Karvahorsma Great Willowherb Zottiges Weidenröschen

Rosendunört Beskrivning. Rosendunört är en storväxt, flerårig ört som kan bli upp till två meter hög, den har långa, tjocka, underjordiska utlöpare och bildar ofta stora bestånd. Hela växten är klädd med långa mjuka hår och de runda stjälkarna är rikt greniga, med oskaftade, något stjälkomfattande blad. Bladen är brett lansettlika med skarpt sågtandad kant. Rosendunört blommar från juli till september med stora mörkt rosa blommor. Blommorna är omkring tre centimeter breda och stiftet har ett fyrflikigt märke. Rosendunört Rosendunört är en omisskännlig växt och den är den största arten i släktet dunörter (Epilobium). Små exemplar skulle möjligen kunna förväxlas med luddunört (E. parviflorum), men den senare har dock kort skaftade blad och blekare, mindre blommor.

Rosendunört Utbredning. Rosendunört är vanlig i Skåne men förekommer sparsamt upp till Gästrikland och Hälsingland. Den växer i fuktiga miljöer på kulturmark, ofta i diken och dammar. Första fynduppgift är från Krageholm i Skåne, och publicerades av Leche år 1744 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hirsutum betyder långhårig och syftar på växtens behåring.

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Med sina stora rosenröda blommor och sin rika grönska är Luddunan en ganska vacker växt. Kronbladen äro gulaktiga vid basen, och från denna sträcka sig nästan genomskinliga ådror, under det bladets rodnad blir starkare uppåt. Hvar blomkrona varar dock endast en dag sedan den riktigt utslagit."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilhir.html
Senaste uppdatering: 25 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg