Alaskadunört

Epilobium glandulosum Lehm.

Alaskamjølke Alaska-Dueurt Lännenhorsma

Alaskadunört Beskrivning. Alaskadunört är en flerårig ört med krypande jordstam som bildar tjocka övervintringsskott. Stjälken kan bli nästan en meter hög och är ofta rikt grenig med uppåtriktade grenar och något kantig med smala håriga lister. Bladen är lansettlika, oskaftade och vasstandade. Alaskadunört blommar i juli-augusti med ganska stora rosa blommor. Blomställningen är körtelhårig och stiftet har ett klubbformigt märke. Fruktkapseln är endast körtelhårigt och saknar vanliga raka hår. Fröna är ljusbruna och har en plattad hals och är klädda med små vårtor som sitter i tydliga längsrader.
Alaskadunört Alaskadunört är till alla delar mycket lik amerikansk dunört (E. adenocaulon) och de två betraktas ofta som samma art. Den påtagligaste skillnaden är den att den senare har mindre stödblad i blomställningen, samt fruktkapslar med både raka vanliga hår och körtelhår.

Alaskadunört Utbredning. Alaskadunört är ganska ovanlig och förekommer mest på ruderatmark och stränder i Sydsverige. Den härstammar som namnet antyder från Nordamerika. Första fynduppgift är från Stockholm, Västergötland och Gotland och publicerades år 1918 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet glandulosum betyder körtelhårig och syftar på de körtelklädda frukterna.

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilgla.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg