Smaldunört

Epilobium davuricum Fisch.

Linmjølke Sibirisk Dueurt Vuorolehtihorsma

Beskrivning. Smaldunört är en flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög och som saknar utlöpare. Stjälken är rund, jämnt hårig och nästan ogrenad. Stjälkbladen sitter strödda medan de nedre bladen sitter i en rosett vid basen. Bladen är smalt jämnbreda med nästan helbräddad kant. Smaldunört blommar i juli-augusti med vita blommor. Kronbladen är tre till fem millimeter långa och stiftet har ett klubbformigt märke. Fruktkapseln är kal eller nästan kal.
Smaldunört liknar mest kärrdunört (E. palustre), den senare har dock rosa blommor, samt långa smala utlöpare från stjälkbasen.

Utbredning. Smaldunört är ganska sällsynt och förekommer mest i kalktrakter, från Dalarna till Torne Lappmark. Den växer på olika typer av blöta ställen, som vid källor, bäckar och i rikkärr. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus Botanicus år 1685 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet davuricum är en latinisering av namnet på området Davurien i Sibirien och betyder 'från Davurien'.

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epildav.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg