Backdunört

Epilobium collinum C. C. Gmel.

Bergmjølke Bakke-Dueurt Mäkihorsma Klappadúnurt Hügel-Weidenröschen

Backdunört Beskrivning. Backdunört är en flerårig ört som kan bli knappt fyra decimeter hög. Stjälken är upprätt och är ofta rikt grenig. Bladen sitter motsatta och är spetsigt äggformade med vasstandad kant och kilformad bas. Backdunört blommar i juli-augusti med blekrosa till rosa blommor. Blommorna är ganska små, ungefär en halv centimeter breda, och har kronblad som är urnupna i spetsen. Stiftet har tydligt fyrflikigt märke vilket är ovanligt i släktet. Fruktkapslarna har tilltryckt behåring.
Backdunört Backdunört liknar bergdunört (E. montanum), som också har fyrflikigt märke, men bergdunört skiljer sig genom att vara till alla delar större, samt genom att ha frukter med både tilltryckt och utspärrad behåring.

Backdunört Utbredning. Backdunört är mindre vanlig än den snarlika bergdunörten (E. montanum), men förekommer liksom denna från Skåne till Torne Lappmark. Den växer på berghällar och torrbackar. Första fynduppgift är från Forsakar i Skåne och publicerades år 1835 (Nordstedt 1920).

Backdunört Etymologi. Artnamnet collinum kommer av latinets collis (kulle) och betyder 'växande på kullar'.

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilcol.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg