Vit dunört

Epilobium ciliatum Rafin.

Vetenskapliga synonym: E. adenocaulon Hausskn. ssp. rubescens (Rydb.) Hiitonen, E. rubescens Rydb., E. saximontanum Hausskn.
Svenska synonym: stadsdunört, vitblommig dunört

Blygmjølke Hvid Dueurt Vaalea-amerikanhorsma

Vit dunört

Beskrivning. Vit dunört är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög och som har krypande jordstam som dock sällan bildar tjocka övervintringsskott. Stjälken är ofta rikt grenig med uppåtriktade grenar och något kantig med smala håriga lister. Bladen har kort bladskaft och är vasstandade samt oftast jämnt rundade mot spetsen. Vit dunört blommar i juli-augusti. Blomställningen är körtelhårig och blommorna är små med vita kronblad som är ungefär liklånga med foderbladen. Stiftet har ett klubbformigt märke. Fruktkapseln är körtelhårig. Fröna är ljusbruna och har en plattad hals och en yta klädd med små vårtor i tydliga längsrader.
Vit dunört Vit dunört är mycket lik amerikansk dunört (E. adenocaulon) och de två betraktas ofta som samma art. Den påtagligaste skillnaden är den vita blomfärgen, men även de vegetativa delarna skiljer sig något.

Vit dunört Utbredning. Vit dunört är vanlig i Syd- och Mellansverige. Den växer vanligen på vid järnvägar, på ogräsmark och annan kulturpåverkade ställen. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika. Vit dunört Första fynduppgift är från Stockholm och publicerades 1918 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet ciliatum betyder hårförsedd. Det äldre svenska namnet stadsdunört har också använts på arten amerikansk dunört (E. adenocaulon).

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilcil.html
Senaste uppdatering: 24 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg