Bildgalleri

Dvärgdunört - Epilobium anagallidifolium Lam.


Dvärgdunört

Utblommad

Dvärgdunört

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilana2.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg