Källdunört

Epilobium alsinifolium Vill.

Kjeldemjølke Fjeld-Dueurt Hetehorsma Lindadúnurt Chickweed Willowherb Mierenblütiges Weidenröschen

Källdunört

Beskrivning. Källdunört är en flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är tämligen grov, rund och kal eller med två rader av hår nedtill. Vid basen sitter ganska långa och kraftiga vita utlöpare med små vita köttiga blad. Bladen är breda, spetsiga och vasstandade. Källdunört blommar från juli till september. Blommorna är ganska stora och har rödlila kronblad som är åtminstone sju millimeter långa. Stiftet har klubbformigt märke.
Källdunört är grövre än de flesta andra arter i släktet och kan kännas igen på sina vita tjocka utlöpare, samt den runda stjälken som är kal eller har två hårrader. Den liknar mest fjälldunört (E. hornemannii), men den senare är mycket spädare, har mindre blommor, glestandade blad, samt slanka gröna bladförsedda utlöpare.

Källdunört

Utbredning. Källdunört är en tämligen sällsynt, nordlig art som oftast påträffas nedanför fjällkedjan. Den växer i blöt mossa nära små bäckar och källflöden. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1812 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alsinifolium betyder 'med blad som hos Alsine'.

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilals.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg