Amerikansk dunört

Epilobium adenocaulon Hausskn.

Vetenskapliga synonym: E. watsoni Barbey
Svenska synonym: stadsdunört

Amerikamjølke Kirtlet Dueurt Amerikanhorsma Vætudúnurt American Willowherb Drüsiges Weidenröschen

Amerikansk dunört

Beskrivning. Amerikansk dunört är en flerårig ört som kan bli upp till en meter hög och som är mer eller mindre hårig och också har körtelhår, särskilt i blomställningen. Från jordstammen bildas på hösten tjocka huvudlika, rödaktiga övervintringsskott. Stjälken är ofta rikt grenig, något kantig och har hår på listerna. Bladen sitter motsatta och är nästan oskaftade, spetsigt äggformade, vasstandade och vanligen något insvängda före spetsen. Amerikansk dunört blommar i juli-augusti med små blekrosa blommor som sitter i en grenig och rikblommig blomställning. Blommornas kronblad är urnupna i spetsen och stiftet har ett klubbformigt märke. Fröna är ljusbruna med en kort plattad hals och de är klädda med små vårtor ordnade i längsrader.
Amerikansk dunört är en av de få småblommiga arter med klubbformigt märke som är vanliga i Sydsverige. Den liknar mest vit dunört (E. ciliatum), som dock skiljs på sina vita blommor, mer upprätta grenar, samt mer jämnt rundade blad. En annan art som man kan förväxla med amerikansk dunört är alaskadunört (E. glandulosum), den senare har dock större mörkrosa blommor, samt stora blad även uppe i blomställningen. Arten kärrdunört (E. palustre) har smala trådformiga utlöpare, rund stjälk, samt smala helbräddade blad.

Övrigt Amerikansk dunört hybridiserar med en lång rad andra arter och ger upphov till mer eller mindre svåridentifierade hybrider. Arten är oklart avgränsad från vit dunört (E. ciliatum) och alaskadunört (E. glandulosum) och dessa betraktas ibland som underarter av amerikansk dunört.

Utbredning. Amerikansk dunört förekommer allmänt upp till Härjedalen och ovanligare norrut till Torne Lappmark. Den växer i alla slags kulturpåverkade miljöer, som vid diken, stränder, i vägkanter och på avfallsplatser. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika och är införd till Europa men har spritt sig snabbt. Första fynduppgift är från Skallsjö, Floda i Västergötland och publicerades 1904 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet adenocaulon kommer av grekiskans adenos (körtel) och caulon (stjälk), namnet syftar på den körtelhåriga stjälken. Det äldre svenska namnet stadsdunört har också använts på arten vit dunört (E. ciliatum).

Familj: Onagraceae
Släkte: Epilobium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilade.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg