Bildgalleri

Stor häxört - Circaea lutetiana L.


Stor häxört

Stor häxört

Stor häxört

Stor häxört och
mellanhäxört
(C. x intermedia)

Mellanhäxört
(C. x intermedia)

Mellanhäxört
(C. x intermedia)

© Naturhistoriska riksmuseet 2007

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/circa/circlut2.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg