Oleaceae

Syrenväxter

Beskrivning. Lövfällande träd eller buskar, sam- eller tvåbyggare. Blad motsatta, enkla eller parbladiga; stipler saknas. Blommor i knippen, en- eller tvåkönade, med eller utan hylle. Foder sambladigt, fyrtaligt eller saknas. Krona sambladig, fyrtalig, eller saknas. Ståndare två. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel, nöt, eller bär. Frö med frövita, embryo rakt.

Familjen har 24 släkten och 900 arter. I Sverige finns tre vilda eller förvildade arter, ask (Fraxinus excelsior), liguster (Ligustrum vulgare) och syren (Syringa vulgaris), som placeras i tre olika släkten, askar (Fraxinus), ligustrar (Ligustrum) och syrener (Syringa).
Flera arter ur andra släkten odlas som trädgårdsväxter, dit hör till exempel forsythior (Forsythia) och vinterjasmin (Jasminum nudiflorum). Som krukväxt odlas vippjasmin (Jasminum polyanthum).
Till syrenväxterna hör också kulturväxter som oliv (Olea europaea) och vissa jasminarter (Jasminum) används vid parfymtillverkning.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Fraxinus - askar
Ligustrum - ligustrar
Syringa - syrener

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/olea/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg