Bestämningsnyckel

Oleaceae - Syrenväxter

1. Stora träd. Blad parbladiga. Blommor utan hylle.
---askar (Fraxinus) - 1 art: ask (F. excelsior)
1. Buskar. Blad enkla. Blommor med hylle.
---2

2. Stora buskar. Blommor vita eller violetta. Blad rundat hjärtlika, bredast vid basen. Frukt en kapsel.
---syrener (Syringa) - 1 art: syren (S. vulgaris)
2. Små till medelstora buskar. Blommor gul- eller grönaktigt vita. Blad elliptiska, bredast i mitten eller mot spetsen. Frukt ett svart bär.
---ligustrar (Ligustrum) - 1 art: liguster (L. vulgare)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/olea/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg