Liguster

Ligustrum vulgare L.

Liguster Almindelig Liguster Aitalikusteri Wild Privet Liguster

Liguster"

Beskrivning. Liguster är en lövfällande eller ibland vintergrön buske med tätt grenverk. De kortskaftade, motsatta bladen är matt gröna och smalt ovala med hel kant. Liguster blommor i juni-juli med gulvita blommor som sitter samlade i klaselika ställningar i grenspetsarna och i bladvecken. Blommorna har en sötaktig kvalmig doft som påminner om till exempel rönnens (Sorbus aucuparia) och oxelns (S. intermedia) blomdoft. Frukten är ett glänsande svart bär.
Liguster är giftig.

Liguster"

Utbredning. Liguster finns vildväxande i Bohuslän och norra Halland, den är sällsynt och växer i steniga backar. Arten odlas ofta och förekommer också förvildad, eller kvarstående efter odling, i andra delar av landet. Första fynduppgift är från Bohuslän där den hittades av Linnélärjungen Per Kalm som publicerade uppgiften 1743, arten är dock känd sedan 1600-talet (Nordstedt 1920).

Liguster"

Användning. Liguster odlas ofta som prydnadsbuske, framförallt som häckväxt då den tål hård klippning, förutom arten förekommer flera namnsorter i handeln, till exempel dvärgliguster 'Lodense' och sorten 'Atrovirens'. Liguster" Uppgifter finns om att liguster odlades som häckväxt i Europa redan på 1500-talet.

Etymologi. Artnamnet vulgare kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig.

Familj: Oleaceae
Släkte: Ligustrum

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växer allestäds på Holmarne i stor myckenhet bland stenar uti backarne, mästendels altid på Solsidan, til exempel, på Skorholmen, Lögholmen, Väröarna, alla holmar vid Fiällbacka &c.
Hvem hade trodt, at detta vackra träd, som är så tienligit til häckar i trägårdar, ock härtils förskrifvits utifrån, skulle växa vildt i Sverige?"

Ur Förtekning på några örter fundna i Bohus-Län 1742 av P. Kalm (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens handlingar 1743)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/olea/ligus/liguvul.html
Senaste uppdatering: 24 februari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg