Fraxinus L.

Askar

Beskrivning. Lövfällande träd. Blad motsatta, parbladiga med uddblad; småblad spetsiga, sågade. Blommor i knippen, vindpollinerade, en- eller tvåkönade. Hylle saknas, ibland fyrtaligt hos hanblommor. Ståndare två, ståndarsträngar korta. Stift ett. Frukt en vingad nöt, tre till fyra centimeter lång med toppställd vinge.
Kromosomtal: 2n=46.

Etymologi. Släktnamnet Fraxinus användes redan av Vergilius.

Släktet har 65 arter varav en, ask (F. excelsior), förekommer vild i Sverige. Ett fåtal andra arter odlas i parker och trädgårdar, till exempel mannaask (F. ornus).
Asklönn (Acer negundo) är en odlad art som hör till släktet lönnar (Acer) i familjen lönnväxter (Aceraceae).

Familj: Oleaceae

Art:
ask (F. excelsior)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/olea/fraxi/welcome.html
Senaste uppdatering: 17 april 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg