Bildgalleri

Ask - Fraxinus excelsior L.


Liten hamlad ask

Ask utan löv

Mogna frukter

Hanblommor

Höstfärg

Tvåkönade blommor

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/olea/fraxi/fraxexc2.html
Senaste uppdatering: 14 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg