Ask

Fraxinus excelsior L.

Svenska synonym: vanlig ask

Ask Ask Lehtosaarni, Saarni Ash Gewöhnliche Esche

Tvåkönade blommor

Beskrivning. Ask är ett högväxt träd med stora sammansatta blad. Stammen är slät och grågrön, men blir med tiden uppsprucken och grå. Grenspetsarna är grova och båglikt uppböjda vilket gör den lätt att känna igen även under vintern. De matt svartbruna vinterknopparna är ovala till kupolformade med en spetsknopp som oftast större än de motsatta sidoknopparna. Den lövas sist av alla våra träd, ofta så sent som i början av juni, och avlövas först av alla, ibland redan i september. Bladen är motsatta, upp till 25 centimeter långa med fyra till sju bladpar och ett uddblad. Asken är vindpollinerad och blommar före lövsprickningen, men först när trädet blivit omkring 30 år. Unga frukter Blommorna sitter i mångblommiga knippen och de saknar vanligen kronblad och foderblad. Frukterna är vingade nötter, de är tre till fyra centimeter långa, utdraget elliptiska och sitter ofta kvar under vintern.
Ask kan inte förväxlas med andra arter. Bara ett fåtal andra träd eller större buskar har parbladiga blad, som rönn (Sorbus aucuparia), fläder (Sambucus nigra) och druvfläder (Sambucus racemosa), men dessa har vitaktiga blommor och köttiga, bärlika frukter.

Vinterknoppar

Äldsta-största. Den äldsta kända asken lär vara ett träd vid Rinkabäcks gård, Västergötland, som skall ha funnits där sedan 1300-talet. En av de största askarna fanns i Ekhammar, Västergötland och var 30 meter hög med en stamomkrets på 6,35 meter (Lagerberg 1957).

Ask utan löv

Utbredning. Asken är ganska vanlig upp till Gästrikland, längre norrut är den mer sällsynt. Den odlas ofta och förvildas lätt. Första fynduppgift är från medeltiden (Nordstedt 1920).

Blad

Användning. Asken värderades förr högt, virket är hårt och segt och användes till redskap och verktyg. Barken, Cortex Fraxini, användes mot bland annat frossa och mask. Asken gav också kreatursfoder och i äldre tider hamlades (beskars) ofta askarna hårt för att få dem att skjuta rikligt med skott som användes som foder. Ask odlas ibland som parkträd och flera olika namnsorter förekommer, till exempel hängask ('Pendula') med hängande grenar.

Mogna frukter

Övrigt. Asken är det träd som förknippas med 'Yggdrasil, världsträdet', då det i Eddan benämns 'askr'. Yggdrasil uppges dock vara evigt grön och flera författare påpekar att 'askr' också kan tolkas som idegran (Taxus baccata).

Etymologi. Artnamnet excelsior betyder högre och kommer av latinets celsus (upprätt, reslig). Det svenska namnet ask (asker, esk) är känt sedan medeltiden, det ingår också ofta i ortsnamn, som Eskhult, Askaby och Askanäs (Fries 1904).

Familj: Oleaceae
Släkte: Fraxinus

Norden
Norra halvklotet
Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ask blommar innan den får löf, hwilka åter ej utspricka, förän Wårfrostnätterna äro förbi: blekna och affalla äfwen wid första kalla Höstnätter; derföre tilsäger trädet Trädgårdsmästarne, at wid dess löfsprickning om wåren utflytta med ömtålige och orangerie-wäxter, och wid dess löfs bleknande och fall mot hösten, inflytta dem i winterhusen. Wid Asklöfwens utslående, blomma frukträden, Råg-axen utspricka, Wårblomstren pråla och sjelfwa wåren är då i sin lekande fägring."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/olea/fraxi/fraxexc.html
Senaste uppdatering: 14 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg