Nymphaeaceae

Näckrosväxter

Beskrivning. Fleråriga vattenväxter med krypande jordstam och stora flytblad. Blad hela, runda till avlångt äggrunda, med eller utan stipler. Blommor ensamma, tvåkönade. Foderblad fyra eller fem, kortare eller längre än kronbladen. Kronblad talrika, gula, vita eller sällan röda. Ståndare talrika. Stift förenade i en bred platta, märkesskiva. Frukt en bärlik mångfröig kapsel, sönderfallande vid mognad. Frön med eller utan bihang (arillus).

Övrigt. Ytterligare två vattenväxter har näckroslika blad, sjögull (Nymphoides peltata) ur familjen vattenklöverväxter (Menyanthaceae) och dyblad (Hydrocharis morsus-ranae) ur familjen dybladsväxter (Hydrocharitaceae). Bladen hos dessa båda arter är dock betydligt mindre än näckrosornas blad och de kan knappast förväxlas med sådana.

Familjen har sex släkten och omkring 60 arter. I Sverige finns två släkten, gula näckrosor (Nuphar) och vita näckrosor (Nymphaea), med sammanlagt tre arter. De två arterna gul näckros (Nuphar luteum) och dvärgnäckros (Nuphar pumila) har gula blommor, medan arten vit näckros (Nymphaea alba) har vita blommor.
Till familjen hör också till exempel Egyptens heliga lotusarter, blå lotus (N. caerulea) och vit lotus (N. lotus). Indisk eller kinesisk lotus (lotusblomma) hör till släktet Nelumbo som brukar föras till en egen familj, Nelumboaceae. Victorianäckros (Victoria amazonica) från tropiska Sydamerika har blad som kan bli upp till två meter i diameter och som är så kraftiga att ett litet barn kan sitta på dem.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Nuphar - gula näckrosor
Nymphaea - vita näckrosor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/nymphaea/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg