Vit näckros

Nymphaea alba L.

Vetenskapliga synonym: N. alba L. ssp. melocarpa Asch. & Graebn. (ssp. alba), N. candida C. Presl (ssp. candida), N. alba L. var. occidentalis Ostenf., N. occidentalis (Ostenf.) Moss (ssp. occidentalis)
Svenska synonym: sjöblad; sydnäckros (ssp. alba), nordnäckros, nordlig vit näckros (ssp. candida), atlantnäckros, smånäckros (ssp. occidentalis), röd näckros (ssp. alba f. rosea)

Kvit Nykkerose Hvid Åkande Isolumme (ssp. alba), Pohjanlumme (ssp. candida) White Water-lily Weiße Seerose

Vit näckros

Beskrivning. Vit näckros är en flerårig vattenväxt med långa blom- och bladskaft, stora runda flytblad och stora vita blommor, de största hos någon svensk växt. Bladen är runda till brett äggrunda med sidonerver som är förenade i kanten, bladundersidan är ofta rödaktig. Vit näckros blommar från juni till augusti. Blomman har fyra gröna foderblad och talrika vita kronblad, sällsynt förekommer också en form med röda kronblad, så kallad röd näckros (f. rosea). När blomman blivit befruktad böjs frukten ner under vattnet för att mogna. Den köttiga fruktkapseln löser upp sig vid mognaden och fröna, som är försedda med ett luftfyllt bihang, kan flyta med vågor och strömmar innan de slutligen sjunker till Nordnäckros (ssp. candida) botten. Vit näckros är variabel och delas i flera underarter, vilka ibland betraktas som egna arter. Huvudunderarten sydnäckros (ssp. alba), har stora blad, blommor med talrika märkesstrålar, platt blomfäste och taggiga pollenkorn. Underarten nordnäckros (ssp. candida (C. Presl) Korsh.) har mindre blad, blommor med färre märkesstrålar, konkavt blomfäste och vårtiga pollenkorn. Den tredje underarten, atlantnäckros (ssp. occidentalis (Ostenf.) Hyl.), liknar mest nordnäckros, men har en kal zon utan ståndare närmast märkena.
Den gula näckrosens (Nuphar luteum) blad skiljer sig från den vita näckrosens genom sin mer avlånga form, sina sidonerver som ej är förenade i kanten och sin gröna undersida.

Vit näckros Utbredning. Vit näckros är vanlig och förekommer i hela landet. Sydnäckros (ssp. alba) finns upp till Uppland, men även i Värmland, Västmanland, Dalarna och Gästrikland, medan nordnäckros (ssp. candida) är vanligast i de nordliga landskapen. Första fynduppgift publicerades 1684, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Jordstammen kan bli nästan armtjock och är rik på stärkelse, torkad och malen har den använts till nödbröd. Vit näckros och även den rödblommiga formen, som kallas röd näckros, är omtyckta som dammväxter.

Röd näckros (f. rosea) Övrigt. Vit näckros är Södermanlands landskapsblomma. Röd näckros (f. rosea) är en form av vit näckros och skiljs bara genom sina röda kronblad. Den röda näckrosen hittades år 1856 i sjön Fagertärn i Närke och den växer vild i flera sjöar i Tivedstrakten.

Vit näckros Etymologi. Artnamnet alba betyder vit. Namnet näckros kommer av att man förr trodde att Näcken gömde sig under bladen.

Familj: Nymphaeaceae
Släkte: Nymphaea

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Landskapsblomma
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Vallvägen vindar sig in i granskogens dunkel ånyo,
Svartare stammarna stå; en skogstjärn syns i en sänka,
Näckrosor hvita som vadd sig resa ur dyiga vattnet;
Bröllopet hålla de här i ljuset, i solen, i luften,
Sedan de dyka ner, för att gömma i äfjan sin smärta.
Kort som en fröjd är ju älskogens tid uti hela naturen,
Börjar i himmelens sky och slutar på botten af sumpen."

Ur Trefaldighetsnatten av August Strindberg (Ordalek och småkonst, 1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/nymphaea/nymph/nympalb.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg