Bestämningsnyckel

Nymphaeaceae - Näckrosväxter

1. Blomma vit eller sällan röd. Blad runda, undersida vanligen rödaktig, sidonerver förenade i kanten. Fruktkapsel mognar under vatten.
---vita näckrosor (Nymphaea) - 1 art: vit näckros (N. alba)
1. Blomma gul. Blad elliptiska, undersida grön, sidonerver gaffelgrenade i kanten. Fruktkapsel mognar ovan vatten.
---gula näckrosor (Nuphar) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/nymphaea/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg