Nuphar Sm.

Gula näckrosor

Beskrivning. Fleråriga vattenväxter med jordstammar och flytblad. Blad äggrunda till avlångt äggrunda, stipler saknas. Blomma på skaft som når strax ovanför vattenytan. Foderblad fem, gröna med gul insida, längre än kronbladen. Kronblad åtta till sexton, spiralställda, korta, gula. Stift talrika, förenade i en bred platta. Frukt en bärlik flaskformad kapsel, mognar ovan vatten. Frön talrika, utan bihang (arillus).
Kromosomtal: 2n=34.

Etymologi. Släktnamnet Nuphar användes som ett växtnamn redan av Dioskorides.

Släktet har 20 arter, i Sverige förekommer bara de två arterna dvärgnäckros (N. pumila) och gul näckros (N. lutea).

Familj: Nymphaeaceae

Arter:
dvärgnäckros (N. pumila)
gul näckros (N. lutea)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/nymphaea/nupha/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg