Bestämningsnyckel

Nuphar Sm. - Gula näckrosor

1. Blomma minst fyra centimeter bred. Ståndarknappar ungefär tre gånger så långa som breda.
---gul näckros (N. lutea)
1. Blomma högst fyra centimeter bred. Ståndarknappar ungefär lika långa som breda.
---dvärgnäckros (N. pumila)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/nymphaea/nupha/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg