Dvärgnäckros

Nuphar pumila (Timm) DC.

Soleinykkerose Liden Åkande Konnanulpukka Least Water-lily Kleine Teichrose

Beskrivning. Dvärgnäckros är en mycket liten, gulblommig näckrosväxt. Bladen blir bara upp till en och en halv decimeter långa, de är brett äggrunda och ibland håriga på undersidan. Dvärgnäckros blommar från juni till augusti. Blommorna blir bara tre centimeter breda och har ståndarknappar som är 1,5 gånger så långa som breda. Märkesskivan är kantig och har vanligen ett tiotal märkesflikar.
Dvärgnäckros är mycket lik gul näckros (N. lutea) men är till alla delar mindre. Gul näckros särskiljs också genom sina längre ståndarknappar, som är tre gånger så långa som breda, och att märkesskivan vanligen har ett tjugotal märkesflikar. Hybrider mellan de två arterna förekommer ibland.

Utbredning. Dvärgnäckros är sällsynt men är funnen i ett flertal landskap, den växer vanligen i små sjöar eller tjärnar. Första fynduppgift är från Karesuando i Torne Lappmark och publicerades av Wahlenberg i Flora Svecica år 1831 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pumila betyder liten, dvärgartad.

Familj: Nymphaeaceae
Släkte: Nuphar

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/nymphaea/nupha/nuphpum.html
Senaste uppdatering: 14 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg