Gul näckros

Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.

Vetenskapliga synonym: Nymphaea lutea L.

Gul nykkerose Gul Åkande Isoulpukka Yellow Water-lily Gelbe Teichrose

Gul näckros

Beskrivning. Gul näckros är en flerårig vattenväxt med långa blom- och bladskaft, stora flytblad och gula blommor. Bladen är äggrunda med sidonerver som inte är förenade i kanten och bladundersidan är grön och kal. Gul näckros blommar i juni-juli. Blommorna är plattat klotrunda och fyra till fem centimeter breda med fem stora foderblad, kronbladen är små och ståndarknapparna är långsträckta. Märkesskivan vanligen har ett tjugotal märkesflikar. Fruktkapseln mognar ovan vatten till skillnad från frukten hos vit näckros (Nymphaea alba).
Närbild av blomma Gul näckros kan förväxlas med dvärgnäckros (Nuphar pumila), den senare är dock till alla delar mindre, blommorna är bara upp till tre centimeter breda, ståndarknapparna är ungefär lika långa som breda, märkeskivan har vanligen bara ett tiotal märkesflikar och bladen är ofta dunhåriga på Gul näckros undersidan. Hybrider mellan gul näckros och dvärgnäckros förekommer i de områden där båda arterna finns. Blad av vit näckros (Nymphaea alba) skiljs genom rundare bladskiva som ofta är rödaktig på undersidan, samt nerver som är förenade i kanten.

Frukt

Utbredning. Gul näckros är vanlig från Skåne till Norrbotten, på Öland, Gotland och i fjälltrakterna är den ovanlig. Första fynduppgift. Arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Rotstocken kan användas till nödbröd.

Etymologi. Artnamnet lutea är latin och betyder gul, namnet syftar på blommornas färg.

Familj: Nymphaeaceae
Släkte: Nuphar

Norden
Norra halvklotet
Blomningstid
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Små, spetsiga, gula lågor lyste ute på vattnet - det var näckrosorna, som ännu ej somnat, deras bladkronor stodo ännu som öppna munnar, andande in de varma ångorna som smögo över sumphålen därute. Han visste, att om man efter midnatt speglade sig i det becksvarta vattnet, såg man inte sin egen bild, utan sin älskades."

Ur Midnatt vid Varma Källorna av Dan Andersson (Det kallas vidskepelse, 1916)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/nymphaea/nupha/nuphlut.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg