Menyanthaceae

Vattenklöverväxter

Beskrivning. Fleråriga örter, sump- eller vattenväxter. Blad strödda, långskaftade, hela eller trefingrade, stipler saknas. Blommor tvåkönade, femtaliga. Krona sambladig. Ståndare fem. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel. Frön kala eller med hårig kant.

Familjen har fem släkten och 40 arter. I Sverige finns bara de två släktena sjögullar (Nymphoides) med den inplanterade och naturaliserade arten sjögull (N. peltata), och vattenklövrar (Menyanthes) med arten vattenklöver (M. trifoliata).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Menyanthes - vattenklövrar
Nymphoides - sjögullar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/menyantha/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg