Sjögull

Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

Vetenskapliga synonym: Limnanthemum nymphoides (L.) Hoffmanns. & Link, L. peltatum S. G. Gmel.

Sjøgull Søblad Fringed Water-lily Seekanne

Sjögull Beskrivning. Sjögull är en vattenväxt med små näckroslika blad och ganska små gula blommor, som där den trivs kan bilda stora bestånd. Bladen är rundade med hjärtlik bas, de blir bara upp till åtta centimeter långa och har ofta rödprickig undersida. Bladkanten är grunt och glest bukttandad. Sjögull blommar i juli-augusti med gula blommor som sticker upp en bit ovanför vattenytan. Kronan har kort pip och fem äggrunda kronflikar som är håriga i kanten och på insidan.
Bladen är mycket lika näckrosväxternas (Nymphaeaceae) blad, men så små att de knappast kan förväxlas. En annan växt med små näckroslika flytblad är Sjögull dyblad (Hydrocharis morsus-ranae), den har dock fritt flytande bladrosetter med utlöpare, blad som bara är tre centimeter breda och vita tretaliga blommor. Sjögull och vattenklöver (Menyanthes trifoliata) är de enda representanterna i Sverige för vattenklöverväxterna (Menyanthaceae), arterna är dock mycket olika och kan inte förväxlas.

Utbredning. Sjögull förekommer förvildad på några platser i Sverige. Den kommer ursprungligen från Mellaneuropa och Asien. Första fynduppgift publicerades 1870 då den omnämns som förvildad i dammar bland annat i Lunds botaniska trädgård, uppgiften finns i Liljas Skånes flora (Hylander 1971).

Användning. Sjögull odlas som prydnadsväxt i dammar.

Etymologi. Artnamnet peltata kommer av det grekiska ordet pelte (liten sköld), namnet betyder sköldlik och syftar på bladen.

Familj: Menyanthaceae
Släkte: Nymphoides

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/menyantha/nymph/nymppel.html
Senaste uppdatering: 10 februari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg