Bestämningsnyckel

Menyanthaceae - Vattenklöverväxter

1. Blad enkla, flytande på vattenytan. Blommor gula.
---sjögullar (Nymphoides) - 1 art: sjögull (N. peltata)
1. Blad trefingrade, ej flytande. Blommor vita med rosa utsida.
---vattenklövrar (Menyanthes) - 1 art: vattenklöver (M. trifoliata)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/menyantha/nyckel.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg