Bestämningsnyckel

Malva L. - Malvor

1. Övre blad djupt flikiga.
---2
1. Alla blad grunt handflikiga med tre till fem lober.
---3

2. Stjälk nästan kal eller med korta stjärnhår. Ytterfoder av breda blad. Delfrukter kala.
---rosenmalva (M. alcea)
2. Stjälk med utspärrad behåring. Ytterfoder av smala blad. Delfrukter håriga.
---myskmalva (M. moschata)

3. Flerårig. Krona rosaröd till rödviolett, tre till fyra centimeter bred.
---rödmalva (M. sylvestris)
3. Ettårig. Krona vit till rosa, högst två centimeter bred.
---4

4. Kronblad omkring en halv centimeter långa. Delfrukter nätmönstrade på ryggsidan.
---5
4. Kronblad en till två centimeter långa. Delfrukter nästan släta eller med tvärgående ribbor på ryggsidan.
---6

5. Foder tillväxande i frukt, kalt eller med korta kanthår. Krona rosa. Delfrukter med vingad kant.
---kvarnkattost (M. parviflora)
5. Foder ej tillväxande i frukt, med långa kanthår. Krona vanligen vit. Delfrukter utan vingad kant.
---vit kattost (M. pusilla)

6. Stjälk vanligen nedliggande. Delfrukter korthåriga, nästan släta.
---skär kattost (M. neglecta)
6. Stjälk upprätt. Delfrukter kala, tvärribbade.
---kransmalva (M. verticillata)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/malva/nyckel.html
Senaste uppdatering: 7 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg