Kransmalva

Malva verticillata L.

Vetenskapliga synonym: M. crispa (L.) L. (var. crispa)
Svenska synonym: krusbladskattost, krusmalva (var. crispa)

Kranskattost Poimulehtinen malva Chinese Mallow Quirl-Malve

Beskrivning. Kransmalva är en ettårig ört med upprätt stjälk, grunt handflikiga blad och små, skära blommor. Stjälken är glest hårig upptill och kan bli nästan en meter hög. Bladen har hjärtlik bas och är ofta stora med krusig kant. Kransmalva blommar i juli-augusti, de skära blommorna är vanligen oskaftade och har kronblad som bara är en halv till en centimeter långa. Delfrukterna är kala och tvärryggade på ryggsidan. Förutom kransmalva (var. verticillata) förekommer också varieteten krusmalva (var. crispa) som har krusig bladkant.

Utbredning. Krusmalva (var. crispa) är en från början odlad växt som ibland dyker upp tillfälligt på kulturmark. Kransmalva (var. verticillata) förekommer främst i Sydsverige medan krusmalva kan påträffas ända upp i Norrland. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne 1870 då krusmalva (var. crispa) uppges av Lilja i Skånes flora. Kransmalva (var. verticillata) uppges först 1927 av Carl Blom som hittat den i en åker nära Värpinge, Skåne 1921 (Hylander 1971).

Användning. Krusmalvans blad kan användas i sallad.

Etymologi. Artnamnet verticillata betyder kransställd och syftar troligen på blommorna som sitter gyttrade i kransar.

Familj: Malvaceae
Släkte: Malva

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Odlad stund. som kökswäxt, ofta förwildad, Helsingborg, Billinge n:o 7, Rönneholm, Stegrie i mängd och der hybridiserad med sylvestris"

Ur Skånes flora av N. Lilja (1870)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/malva/malvver.html
Senaste uppdatering: 16 april 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg