Rödmalva

Malva sylvestris Sm.

Vetenskapliga synonym: M. mauritiana L. (ssp. mauritiana)
Svenska synonym: vildmalva, röd kattost; vanlig rödmalva (ssp. sylvestris), stor rödmalva (ssp. mauritiana)

Apotekarkattost Almindelig Katost Kiiltomalva Common Mallow Wilde Malve

Rödmalva Beskrivning. Rödmalva är en två- till flerårig ört med oftast upprätt stjälk, grunt handflikiga blad och rosenröda blommor. Stjälken är nedliggande till upprätt och kort styvhårig. Rödmalva blommar från juli till september, blommorna är omkring tre till fyra centimeter breda och kronbladen är rosenröda med tre mörkare ådror. Delfrukterna är klyftformade, bruna, grovt nätådrade och kala eller håriga. Förutom huvudunderarten vanlig rödmalva (ssp. sylvestris) så förekomer en odlad och ibland förvildad underart som kallas stor rödmalva (ssp. mauritiana (L.) Asch. & Graebn.).
Rödmalva kan knappast förväxlas med de andra arterna i släktet malvor (Malva).

Rödmalva

Utbredning. Rödmalva förekommer sparsamt i södra Sverige, företrädesvis i kusttrakter, men den kan sällsynt påträffas även i norra Sverige. Den växer vanligen i vägkanter eller på odlad eller annan kulturpåverkad mark. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Rödmalva

Användning. Enligt Retzius (1806) kan rödmalva, liksom de andra arterna i släktet, användas som läkeväxt och till spånad, se vidare under malvor (Malva).

Etymologi. Artnamnet sylvestris kommer av latinets sylva (skog).

Familj: Malvaceae
Släkte: Malva

Norden
Norra halvklotet
Spånadsväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Örtståndet och isynnerhet bladen äro ganska slemrika. Roten är söt, så att den nyttjas i stället för lakrits mot bröstkrämpor. - Boskapen tyckes äta örten hellre än dess samslägtingar. Bien besöka gerna blommorna. Utblommad lemnar växten, efter lindrig rötning, vackra tågor, nästan som linets, men icke på långt när så starka som hampans."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/malva/malvsyl.html
Senaste uppdatering: 20 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg