Vit kattost

Malva pusilla Sm.

Vetenskapliga synonym: M. borealis Wallm., M. rotundifolia L.
Svenska synonym: dvärgkattost

Dvergkattost Liden Katost Kylämalva Dvergkisuostur Small Mallow Kleinblütige Malve

Vit kattost Beskrivning. Vit kattost är en vanligen ettårig ört med nedliggande till uppstigande stjälk, grunt handflikiga blad och små, ofta vita blommor. Stjälken är grenig och bladen är långskaftade, grågröna och håriga. Vit kattost blommar från juli till september. Foderbladen tillväxer inte i frukt och de har kanthår som är omkring en millimeter långa. Kronbladen är vita eller sällan blekröda, bara en halv centimeter långa, knappt längre än foderbladen. Delfrukterna har skarpa kanter och är tydligt nätådrade.
Vit kattost Vit kattost kan förväxlas med skär kattost (M. neglecta), men den senare har större blommor med kronblad som vanligen är dubbelt så långa som foderbladen och nästan släta delfrukter. Arten kvarnkattost (M. parviflora) skiljs genom rosa blommor och i frukt uppblåst foder med kala eller kort kanthåriga foderblad, samt vingkantade delfrukter.

Vit kattost Utbredning. Vit kattost är ganska vanlig i södra Sverige, men förekommer sparsamt till sällsynt även i mellersta Sverige. Den växer på odlad mark, avfallsplatser och i vägkanter, och också ofta runt gårdar. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Vit kattost Användning. Enligt Retzius (1806) kan vit kattost, liksom de andra arterna i släktet, användas som läkeväxt och till spånad, se vidare under malvor (Malva).

Etymologi. Artnamnet pusilla betyder mycket liten och är en diminutiv form av latinets pusus (liten gosse). Svenska namnet kattost är känt sedan medeltiden.

Familj: Malvaceae
Släkte: Malva

Norden
Norra halvklotet
Spånadsväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/malva/malvpus.html
Senaste uppdatering: 9 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg