Kvarnkattost

Malva parviflora L.

Møllekattost Småblomstret Katost Myllymalva Least Mallow

Beskrivning. Kvarnkattost är en ettårig ört med grunt handflikade blad och små, blekt rosa blommor. Stjälken är upprätt eller nedliggande, och vanligen grenig. Kvarnkattost blommar under sensommaren och hösten. Blommorna är nästan oskaftade och de rosa kronbladen är bara omkring en halv centimeter långa. Fodret tillväxer i frukt och foderbladen är kala eller har korta kanthår som är högst en halv millimeter långa. Delfrukterna är tydligt nätådrade på ryggsidan och har vingade kanter.
Kvarnkattost liknar vit kattost (M. pusilla), men den senare är vanligen vitblommig, har foder som inte tillväxer i frukt, foderblad med kanthår som är omkring en millimeter långa, samt delfrukter utan vingkant. Arten skär kattost (M. neglecta), har större blommor med kronblad som är omkring en centimeter långa, samt nästan släta delfrukter.

Utbredning. Kvarnkattost är mycket sällsynt, men kan påträffas på kulturpåverkad mark i södra Sverige. Arten hör ursprungligen hemma i Medelhavsområdet och i Mindre Asien. Första fynduppgift är från Malmö, Skåne år 1920 och publicerades av Carl Blom i Botaniska Notiser 1921 (Hylander 1971). Ett exemplar insamlat av Blom i Malmö 1922, med påskrift att den funnits på lokalen sedan 1920, finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet parviflora betyder småblommig och kommer av latinets parvus (liten) och flos (blomma).

Familj: Malvaceae
Släkte: Malva

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/malva/malvpar.html
Senaste uppdatering: 7 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg