Bildgalleri

Skär kattost - Malva neglecta Wallr.


Skär kattost

Skär kattost

Skär kattost

Skär kattost

Skär kattost

Skär kattost

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/malva/malvneg2.html
Senaste uppdatering: 20 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg