Skär kattost

Malva neglecta Wallr.

Vetenskapliga synonym: M. vulgaris Fr., M. rotundifolia auct.
Svenska synonym: kattost

Småkattost Rundbladet Katost Katinjuustomalva Dwarf Mallow Weg-Malve

Skär kattost

Beskrivning. Skär kattost är en oftast ettårig ört med mer eller mindre nedliggande stjälk, grunt handflikiga blad och små, vanligen blekrosa blommor. Stjälken är nedliggande till uppstigande, vanligen rikt grenig och gleshårig. De grågröna bladen är håriga och har långa bladskaft. Skär kattost blommar från juni till september. Kronbladen är omkring en centimeter långa, vanligen nästan dubbelt så långa som foderbladen, de är ljust rosa men kan ibland vara vita med mörkare ådror. Skär kattost De klyftformade delfrukterna är nästan släta.
Skär kattost kan förväxlas med vit kattost (M. pusilla) och kvarnkattost (M. parviflora), men de båda senare arterna har mindre blommor med kronblad som bara är omkring en halv centimeter långa, och tydligt nätådrade delfrukter.

Skär kattost Utbredning. Skär kattost är ganska vanlig i södra Sverige, men förekommer sparsamt till sällsynt upp till Gästrikland och Värmland. Den växer på odlad mark, avfallsplatser och i vägkanter, och också ofta runt gårdar. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694, arten finns dock omnämnd redan under medeltiden (Nordstedt 1920).

Skär kattost Användning. Enligt Retzius (1806) kan skär kattost, liksom de andra arterna i släktet, användas som läkeväxt och till spånad, se vidare under malvor (Malva).

Etymologi. Artnamnet neglecta betyder obeaktad, föraktad, negligerad. Svenska namnet kattost är känt sedan medeltiden.

Familj: Malvaceae
Släkte: Malva

Norden
Norra halvklotet
Spånadsväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/malva/malvneg.html
Senaste uppdatering: 20 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg