Bildgalleri

Myskmalva - Malva moschata L.


Myskmalva

Myskmalva

Myskmalva

Myskmalva

Foderblad
hos myskmalva (t.v.)
och rosenmalva (t.h.)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/malva/malvmos2.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg