Rosenmalva

Malva alcea L.

Svenska synonym: rosenkattost

Rosekattost Rosen-Katost Ruusumalva Greater Musk-mallow Rosen-Malve

Rosenmalva

Beskrivning. Rosenmalva är en flerårig ört med upprätt stjälk, djupt flikiga blad och stora, rosa blommor. Stjälken är kal eller tilltryckt hårig och kan bli upp till en meter hög. De nedre bladen är handlikt inskurna, medan de övre är djupt flikiga. Rosenmalva blommar i juli-augusti och blommorna är rosa till rosenröda. Blomskaft, foder och ytterfoder är stjärnhåriga, och ytterfodret har tre, ganska breda, äggrunda ytterfoderblad. Delfrukterna är kala, svartbruna och svagt rynkade.
Rosenmalva Rosenmalva är lätt att förväxla med myskmalva (M. moschata), men den senare har stjälk med utstående behåring, smala yttre foderblad och långhåriga delfrukter. Rosenmalva och myskmalva kan också korsa sig med varandra, men hybriden är nästan helt steril och bildar inga eller få frukter.

Rosenmalva Utbredning. Rosenmalva förekommer sparsamt från Skåne till Uppland, i övriga landet är den sällsynt. Den växer oftast i vägkanter och på torrare ängar. Första fynduppgift är från Replinge, Öland och publicerades av Linné år 1741, men arten omnämns redan på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Rosenmalva Användning. Rosenmalva odlas ofta som prydnadsväxt. Enligt Retzius (1806) kan den, liksom de andra arterna i släktet, användas som läkeväxt och till spånad, se vidare under malvor (Malva).

Etymologi. Artnamnet alcea kommer av grekiskans alke (skydd, styrka).

Familj: Malvaceae
Släkte: Malva

Norden
Norra halvklotet
Spånadsväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"På Öland och i Skånska skogsbygden i ängar bland buskar och stenar wäxer denna wackra och mångåriga Ört, som pryder sit ställe i Trägårdar. Den ätes af Hästen och Boskapen, kan ock nyttjas såsom Läkemedel i stället för nedannämnde arter, men anses sämre såsom mindre slemägande."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/malva/malvalc.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg